Medycyna regeneracyjna włosów

Medycyna regeneracyjna włosów w naszej klinice .

Poszukiwania rozwiązań dających spektakularne efekty , przy jednoczesnym holistycznym oddziaływaniu na problem łysienia zdecydowanie nakierowały nas na zabiegi medycyny regeneracyjnej, które w naszej klinice stosujemy na szeroką skalę. Pojęcie medycyny regeneracyjnej włosów przewija się w każdym aspekcie naszych działań – to właśnie potrzeba odbudowy struktur włosa skłoniła nas do opracowania autorskiej terapii , która zapewnia oddziaływanie i stymulację włosa i jego środowiska. Do odbudowy włosa, zatrzymania procesu łysienia i pobudzenia wzrostu nowych włosów niezbędne jest bowiem umiejętne pokierowanie szeregiem procesów, które powinny jednocześnie być zapoczątkowane i kontrolowane tak aby efekty były jak najlepsze i trwałe. W medycynie regeneracyjnej włosa należy zatem uwzględnić zagadnienia z innych dziedzin medycyny .

W naszej klinice Pacjent podczas pierwszych konsultacji jest bardzo wnikliwie konsultowany i badany względem biometrycznym i genetycznym. Tak abyśmy mogli z szerokiego wachlarza zbiegów regeneracyjnych wybrać te, które u danej osoby przyniosą najlepsze efekty.

W ofercie zabiegów regeneracyjnych posiadamy :

  • Komórki macierzyste w procesie regeneracji włosów .

Odkrycie potencjału komórek macierzystych przyniosło istotny przełom w medycynie. Badania nad skutecznością terapii z ich wykorzystaniem, potwierdzają jej wysoką skuteczność i wskazują na osiąganie spektakularnych rezultatów terapeutycznych.
Komórki macierzyste, tzw. mezenchymalne komórki macierzyste (MSC), uznane są za cenne narzędzie medycyny regeneracyjnej i wykorzystywane są w różnych jej dziedzinach, wspomagają one bowiem regulacyjne procesy naprawcze w organizmie. Cechą tych komórek jest multipotencjalność.
Mają one bowiem zdolność do różnicowania się w różne typy wyspecjalizowanych komórek ludzkiego ciała, a także zdolność do szybkiego namnażania i regeneracji.

W przypadku przeszczepu komórek macierzystych włosa, komórki przeszczepione pozyskane są z fragmentów tkanek naczyń, zrębów naczyń krwionośnych, tkanek włosa, kolagenu, czynników wzrostu.  Tworzą doskonały zaczątek do wytworzenia, wystymulowania nowych struktur włosa i jego najbliższego otoczenia.

Proces regeneracji trwa od 1-4 miesięcy po wykonaniu przeszczepu. W tym czasie pacjentt pozostaje pod kontrolą lekarza – wymagane są wizyty kontrolne.

W tym czasie następuje przebudowa włosa długiego – obecnego w skórze.

W tym czasie następuje przebudowa włosów – tych które już są , i stymulacja wzrostów nowych. Dzieje się tak dzięki wszczepionym komórkom macierzystym włosa. Komórki macierzyste włosa dzielą się, dzięki czemu włosów jest więcej – czyli zmiany we włosie zachodzą zarówno pod kątem jakościowym jak i ilościowym.

 

 

Scroll to Top